Hướng dẫn cách ghi nhận thanh toán và đính kèm chứng từ theo từng kì cho Khách Hàng trên Odoo

Hướng dẫn cách ghi nhận thanh toán và đính kèm chứng từ theo từng kì cho Khách Hàng trên Odoo.
#kế toán
Tính đến năm 2018, nền tảng erp odoo đã được 3,7 triệu người dùng trên toàn thế giới. Đây là nền tảng erp được nhiều người sử dụng nhất trên thế giới.

Odoo là một công ty của Bỉ, hiện có 500 nhân viên và 1250 đối tác trên toàn cầu. Phần mềm Odoo bao gồm 30 mô đun chính được xây dựng và thường xuyên được cập nhật bởi công ty Odoo. Ngoài ra còn có hơn 16,000 mô đun do cộng đồng phát triển Odoo xây dựng nên.

Nếu bạn đang tìm kiếm phần mềm quản lý doanh nghiệp erp miễn phí thì Odoo là sự lựa chọn lý tưởng nhất.

Dssoft - Chuyên cung cấp về phần mềm quản lý cho doanh nghiệp, giải pháp bán hàng Online, Thiết kế website

Dssoft được vận hành bởi công ty Ds Việt Nam. Là đối tác phát triển hệ thống Sàn TMĐT Chuyên biệt lĩnh vực Xây dựng (Daisan.vn) tại Việt Nam.

Phone: 0964 36 8282
Email: chungit.dsc@daisan.vn
http://dssoft.net/​
http://niceweb.vn​
http://dsmall.vn​
https://daisan.vn
Chưa được phân loại
View all
Hướng dẫn cách ghi nhận thanh toán và đính kèm chứng từ theo từng kì cho Khách Hàng trên Odoo
Hướng dẫn cách ghi nhận thanh toán và đính kèm chứng từ theo từng kì cho Khách Hàng trên Odoo.
#kế toán
Tính đến năm 2018, nền tảng erp odoo đã được 3,7 triệu người dùng trên toàn thế giới. Đây là nền tảng erp được nhiều người sử dụng nhất trên thế giới.

Odoo là một công ty của Bỉ, hiện có 500 nhân viên và 1250 đối tác trên toàn cầu. Phần mềm Odoo bao gồm 30 mô đun chính được xây dựng và thường xuyên được cập nhật bởi công ty Odoo. Ngoài ra còn có hơn 16,000 mô đun do cộng đồng phát triển Odoo xây dựng nên.

Nếu bạn đang tìm kiếm phần mềm quản lý doanh nghiệp erp miễn phí thì Odoo là sự lựa chọn lý tưởng nhất.

Dssoft - Chuyên cung cấp về phần mềm quản lý cho doanh nghiệp, giải pháp bán hàng Online, Thiết kế website

Dssoft được vận hành bởi công ty Ds Việt Nam. Là đối tác phát triển hệ thống Sàn TMĐT Chuyên biệt lĩnh vực Xây dựng (Daisan.vn) tại Việt Nam.

Phone: 0964 36 8282
Email: chungit.dsc@daisan.vn
http://dssoft.net/​
http://niceweb.vn​
http://dsmall.vn​
https://daisan.vn
Triển khai Odoo Erp 2020 - Hướng dẫn tạo nhà cung cấp trên Odoo 13
Tính đến năm 2018, nền tảng erp odoo đã được 3,7 triệu người dùng trên toàn thế giới. Đây là nền tảng erp được nhiều người sử dụng nhất trên thế giới.

Odoo là một công ty của Bỉ, hiện có 500 nhân viên và 1250 đối tác trên toàn cầu. Phần mềm Odoo bao gồm 30 mô đun chính được xây dựng và thường xuyên được cập nhật bởi công ty Odoo. Ngoài ra còn có hơn 16,000 mô đun do cộng đồng phát triển Odoo xây dựng nên.

Nếu bạn đang tìm kiếm phần mềm quản lý doanh nghiệp erp miễn phí thì Odoo là sự lựa chọn lý tưởng nhất.

Dssoft - Chuyên cung cấp về phần mềm quản lý cho doanh nghiệp, giải pháp bán hàng Online, Thiết kế website

Dssoft được vận hành bởi công ty Ds Việt Nam. Là đối tác phát triển hệ thống Sàn TMĐT Chuyên biệt lĩnh vực Xây dựng (Daisan.vn) tại Việt Nam.

Phone: 0964 36 8282
Email: chungit.dsc@daisan.vn
http://dssoft.net/
http://niceweb.vn
http://dsmall.vn
https://daisan.vn
Khắc phục lỗi hóa đơn mua hàng sang phân hệ kế toán số liệu bằng 0
Khắc phục lỗi hóa đơn mua hàng sang phân hệ kế toán số liệu bằng 0

Tính đến năm 2018, nền tảng erp odoo đã được 3,7 triệu người dùng trên toàn thế giới. Đây là nền tảng erp được nhiều người sử dụng nhất trên thế giới.

Odoo là một công ty của Bỉ, hiện có 500 nhân viên và 1250 đối tác trên toàn cầu. Phần mềm Odoo bao gồm 30 mô đun chính được xây dựng và thường xuyên được cập nhật bởi công ty Odoo. Ngoài ra còn có hơn 16,000 mô đun do cộng đồng phát triển Odoo xây dựng nên.

Nếu bạn đang tìm kiếm phần mềm quản lý doanh nghiệp erp miễn phí thì Odoo là sự lựa chọn lý tưởng nhất.

Dssoft - Chuyên cung cấp về phần mềm quản lý cho doanh nghiệp, giải pháp bán hàng Online, Thiết kế website

Dssoft được vận hành bởi công ty Ds Việt Nam. Là đối tác phát triển hệ thống Sàn TMĐT Chuyên biệt lĩnh vực Xây dựng (Daisan.vn) tại Việt Nam.

Phone: 0964 36 8282
Email: chungit.dsc@daisan.vn
http://dssoft.net/
http://niceweb.vn
http://dsmall.vn
https://daisan.vn
Cách khắc phục lỗi không thêm mới được tài khoản ngân hàng trong Odoo 13