Daisan Medici Phiên bản hệ thống 13.0+e

Thông tin về Daisan Medici instance of Odoo, the ERP Mã nguồn mở.

Cài ứng dụng

API Access Token
API Access Token
CRM
Theo dõi quy trình quản lý tiềm năng và đóng cơ hội
Website
Xây dựng trang web doanh nghiệp
Dự án
Tổ chức và lên lịch trình cho các dự án của bạn
Kho vận
Quản lý kho của bạn và các hoạt động logistics
Xuất hóa đơn
Hóa đơn & Thanh toán
Sản xuất
Lệnh sản xuất & Định mức
Bán hàng
Từ báo giá tới hóa đơn
Điểm bán lẻ
User-friendly PoS interface for shops and restaurants
Đánh giá
Đánh giá nhân viên của bạn
Kế toán
Quản lý kế toán và phân tích tài chính
Bảng lương
Quản lý hồ sơ biên chế nhân viên của bạn
Ghi chú
Sắp xếp công việc của bạn với bản ghi nhớ
Quản lý vòng đời sản phẩm (PLM)
Quản lý đơn đặt hàng thay đổi kỹ thuật trên các sản phẩm, hóa đơn vật liệu và định tuyến
Chất lượng
Kiểm tra chất lượng sản phẩm của bạn
thương mại điện tử
Bán sản phẩm của bạn online
Hỗ trợ
Theo dõi quá trình hỗ trợ khách hàng
Mua hàng
Đơn mua hàng, nhà cung cấp và các thỏa thuận
Nhân viên
Tổng hợp chung thông tin nhân viên
Quản lý vào ra
Kiểm soát việc ra vào của nhân viên
Tuyển dụng
Theo dõi quy trình tuyển dụng của bạn
Chi phí
Nộp, duyệt và gửi hóa đơn chi phí của nhân viên
Phê duyệt
Create and validate approvals requests
Automatic Backup (Dropbox, Google Drive, Amazon S3, SFTP)
Automatic Backup
Bảng thông tin
Xây dựng bảng thông tin của riêng bạn
Cloud Storage Solutions
The technical core to synchronize your cloud storage solution with Odoo
Liên hệ
Tổng hợp chung thông tin liên lạc của bạn
Tài liệu
Quản lý tài liệu
API Sample
API REST ful Samples
Minutes of Meeting
Minutes of Meeting
Google Drive Odoo Integration
The tool to automatically synchronize Odoo attachments with Google Drive files in both ways
Time Off
Allocate time off and follow time off requests
Skills Management
Manage skills, knowledge and resumé of your employees
Field Service
Schedule and track onsite operations, invoice time and material
Thảo luận
Chat, mail gateway và các kênh riêng
Tự động hóa marketing
Xây dựng các chiến dịch gửi thư tự động
SMS Marketing
Design, send and track SMS
Kế hoạch
Manage your employees' schedule
Rental
Manage rental contracts, deliveries and returns
Hợp đồng thuê bao
Tạo hóa đơn định kỳ và quản lý gia hạn
Gửi tài liệu để ký trực tuyến và xử lý các bản sao đầy
Process Steps Builder
A module for creating steps for processes and work flows.
Chấm công
Xác thực Thời gian biểu và Chế độ xem lưới
VOIP
Thực hiện cuộc gọi bằng hệ thống VOIP
Studio
Tạo và tùy chỉnh các ứng dụng Odoo của bạn
Khảo sát
Tạo khảo sát và phân tích câu trả lời
Email Marketing
Thiết kế, gửi và theo dõi email
Bữa ăn
Hỗ trợ kiểm soát bữa ăn dành cho nhân viên của bạn
Bảo trì
Theo dõi thiết bị và quản lý các yêu cầu bảo trì
Lịch
Schedule employees' meetings
Blogs
Công khai thông tin các bài blog, thông báo, tin tức
Đăng tuyển công việc trên web
Quản lý quá trình tuyển dụng online của bạn
eLearning
Manage and publish an eLearning platform
Diễn đàn
Quản lý diễn đàn với FAQ và Q&A
Phương tiện
Quản lý phương tiện của bạn và theo dõi chi phí vận hành
Chat Trực tuyến
Trò chuyện với khách truy cập trang web của bạn
Sửa chữa
Sửa các sản phẩm bị hư hoặc hỏng